Ki menti meg Korányi Frigyes emlékházát?

Ki menti meg Korányi Frigyes emlékházát?

Ki menti meg Korányi Frigyes emlékházát?

Civil kezdeményezéssel próbálják lokál patrióták megmenteni Nagykálló híres szülötte, Korányi Frigyes családi házát, amely korábban emlékmúzeumként szolgált, de ma csak az enyészet jut neki.

Nincs biztonságos állapotban az az épület, amely évtizedekig múzeumként mutatta be Nagykálló és Magyarország egyik leghíresebb orvosának családtörténetét. Hosszú ideje szenvedi meg mostoha sorsát a ház, amely otthona volt Korányi Frigyesnek is. Helyi lokálpatrióták úgy érzik, hogy városuk elhanyagolja értékeit, és nem törődik kellőképpen a több mint 200 éves műemléki értékű házzal.

Az épület a belváros közepében van, nem tudni a pontos eredetét, de minden valószínűség szerint már az első ismert lakója is egy orvos lehetett, Szabolcs megye első főorvosa, Dr. Jósa István lakhatott a házban. Őt 1780-ban hívták meg tisztségébe, és 50 évig szolgált hivatalában – tudtuk meg Harsányi Gézánétól, aki maga is tagja annak a civil társulásnak, amely egy alapítványt is létrehozott a közelmúltban azért, hogy tegyen valamit a romos állapotban lévő épület megmentéséért.

Három évvel ezelőtt Korányi Frigyes leszármazottai azt mondták, hogy „a Korányi ház állapota Nagykálló szégyene!” – mi ezt nem hagyhattuk annyiban, hamár a város nem lépett, mi álltunk neki szervezkedni

— mesélte nekünk Harsányi Gézáné, Nagykálló ismert helytörténésze és a település díszpolgára.

Az elmúlt 2-3 évben sok minden nem változott az egykori emlékhelyen, a kétmillió forint körüli közadományokból összegyűjtött pénzért az egyesület tagjai végeztettek egy régészeti és egy építészeti-tervezői felmérést.

Ezek alapján mintegy 86 millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy ismét látogatható állapotba hozzák, és megint orvosi emlékmúzeumként rendezzék be a házat.

A Korányi Emlékház felújítására létrejött alapítvány (aki támogatná őket, ez a pontos nevük: Korányi Emlékház Felújításáért Alapítvány,  adószáma:19253536-1-15) kuratóriumába többek között Dr. Vonza András volt minisztert, Dr. Gaál Zsolt diabetológust vagy Prof. dr. Korányi Lászlót és Korányi Noémi leszármazottakat tudták megnyerni.

Radikális poétából forradalmi gyógyító lett Nagykálló büszkesége

A település polgármestere, Horváth Tibor a kezdetektől fogva furcsán viszonyult a Korányi-ház megmentéséért összefogókhoz. Az ő gyűjtésükről úgy fogalmazott, hogy az „törvénytelen, és saját zsebre gyűjtenek”!

Mi is kerestük több alkalommal a polgármestert, azonban mindezidáig nem jelentkezett válaszával.

Helytörténeti ismeretek szerint amikor a ház első ismert orvos tulajdonosa, Dr. Jósa István főorvos felesége eladta az ingatlant, ugyancsak egy orvos, Kornfeld Sebald lett az új lakó. Kornfeld házasként vásárolta meg a kertes házat 1827-ben, s itt kezdte közös életét a nyíregyházi Kandel Annával. Itt születtek gyermekeik, akik közül Frigyes (1828 dec. 20.) orvos-, Imre gyógyszerészdinasztiát alapított. Kornfeld Sebald és a család a Korányi nevet 1848-ban vette fel.

Korányi Frigyes középiskolás és egyetemi éveit leszámítva ezt a nagykállói házat tekintette otthonának.

A család elköltözésekor a házat Benedikt Bernát főrabbi családja vásárolta meg. Az új tulajdonos a híres morvaországi rabbi Benedikt Mordechai unokája volt. Maga is nagy műveltségű, hat nyelven beszélő ember. A „Korányi ház” utolsó zsidó lakói özv. Benedikt Áronné, és fia, B. Márton volt, akik 1944-ben elpusztultak a holokauszt idején.

Hogy a Korányiak családi környezetükben őrizték-e a zsidó hagyományokat, erről nem szólnak a feljegyzések, de a következő lakókról úgy tartotta a szájhagyomány, hogy szukkot – azaz a sátoros ünnepek -- idején a veranda plafonját alkotó festett deszkalapokat eltolva, a lemeztetőt felhajtva a csillagos eget nézve imádkoztak. Így ez az építészeti megoldás egyszerre lehetővé tette a szabad ég alatti imát, és biztosította a változó időkben annak intimitását, vagyis

a „korcolt” lemeztetős héjazatú ház Korányi Frigyes szülőházaként  is, és népi ipartörténeti emlékként is megőrzendő  értéket képvisel.

1914 június 14.-én -- Korányi Frigyes halála után egy évvel -- emléktáblával jelölték meg a kis házat, amely 1944-ben a község tulajdonába került, miután a Benedikt családból senki sem tért haza. Ezután két család szolgálati lakásaként funkcionált 1965-ig, és a lakás funkció érdekében több közfalat építettek be. Az utolsó lakók elköltözése után történt döntés arról, hogy a Megyei Orvosszövetség javaslatára legyen muzeális intézmény, emlékház az öreg falak között.

Nagykállói Csodarabbi /Gödény György Megtisztít/Fahidi Éva Üzenete/Debrecen Első Zsinagógája

No Description

 

A kiállított tárgyakat részben Dr. Korányi Erzsébet, Korányi Frigyes dédunokája  adományozta Braziliából, részben pedig a Semmeiweis Orvostörténeti Múzeum kölcsönözte. A muzeális intézményt a Szabolcs-Szatmár Megyei Jósa András Múzeum működtette 1971-től 2004-ig „kulcsos ház”-ként. 2004-ben a Megyei Múzeum visszaadta a fenntartás jogát, a további megőrzés felelősségét Nagykállónak.

Sok-sok évvel ezelőtt egy hibás döntés alapján az épület faragott terméskő alapját betonnal vonták be, ami miatt később a falban vizesedés látszott. Néhány év múlva, az  1980-as években könnyező-gomba fertőzés miatt az egész épület padlózatát cserélni kellett. 2000 után a város bevételeiből már nem jutott forrás az emlékház szükséges tatarozásának elvégzésére.

Korányi Frigyes szülőháza lassan 20 éve csipkerózsika -álmában szendereg...

A ház méteres gazban állt tavaly egész nyáron. Az alapítvány csak egy kapu kulcsot kért a várostól, hogy önkéntesekkel rendben tartsák a ház udvarát, de ezt sem kapták meg. Decemberben csak az alapítvány képviselői koszorúztak Korányi Frigyes születésnapján.

Úgy tudjuk, hogy a látszat ellenére nem mindenki ignorálja teljesen a város híres szülöttének örökségét. Maga a polgármester az előző hónapban arról adott tájékoztatást a helyi sajtónak, hogy van egy negyed milliárd forintos pályázaton nyert alapjuk arra, hogy több kulturális célú létesítményt hozzanak létre. Terveik szerint lesz sportfejlesztés, és juthat összeg egy bank épületének kicsinosítására is, valamint napirenden van a Korányi ház megmentése is.

Nagyon bízunk abban, hogy Horváth Tibor polgármester is komolyan számol a Korányi emlékházzal, mindazt csak nekünk nem szerette volna elárulni eddig.

Magyar Chagall, aki prófétával szövetkezett