Radikális poétából forradalmi gyógyító lett Nagykálló büszkesége

Radikális poétából forradalmi gyógyító lett Nagykálló büszkesége

Radikális poétából forradalmi gyógyító lett Nagykálló büszkesége

Volt hírszerző és lánglelkű poéta, hadnagy és kórházak alapítója. Lefokozták, száműzték elkötelezet hazaszeretetéért. Az ország eldugott sarkából indította egészségügyi misszióját Korányi Frigyes, Nagykálló büszke szülötte. A település díszpolgára, Harsányi Gézáné emlékezik az egyik legnagyobb hatású magyar orvosra.

Ha Kelet-Magyarországon, a Nyírség homokdombos táján eljutunk a történelmi Szabolcs megye szívébe, az egykori megyeszékhelyre, a nagymúltú Nagykállóba, és a nevezetességek, jeles személyiségek iránt érdeklődünk, nem kell sokat keresgélnünk. A Fő tér délkeleti szögletében álló ház homlokzatán márványtábla hirdeti bő száz esztendő óta, hogy  idősebb tolcsvai báró Korányi Frigyes (született Kornfeld Frigyes) itt látta meg a napvilágot, 1828. december 20-án.

Édesapja Kornfeld Sebald maga is az orvoslást tekintette élethivatásának, de a betegek gyógyítása mellett a vidéki élet hátrányai ellenére tudományos munkát is folytatott, és publikált. Az ifjú Frigyes Miskolcon kezdte, Szatmáron folytatta, és Egerben fejezte be középiskolai tanulmányait.

Bár a Petőfi Sándorral való találkozás hatására füzetnyi verset írva a költészet vonzásába került, egyetemi éveiben tagja volt az egyetemi ifjúság radikális irodalmi társaságának, 1844-től mégis édesapja akarata szerint a pesti orvosi karon tanul tovább.

1848. március 15-én ő is lelkesen csatlakozott a forradalmi ifjakhoz. Két társával Ő viszi meg a pozsonyi országgyűlésnek a pesti forradalom hírét, egy ízben hírszerző feladatot kapott. Orvostanhallgatóként előbb nemzetőr, majd a Szabolcs vármegyei önkéntes zászlóalj gyógyszertár parancsnoka, aztán a nyíregyházi katonakórház főhadnagya, a szabadságharc végén pedig a 104. honvédzászlóalj főorvosa lett. 1848-ban apja kezdeményezésére felvette a Korányi nevet. Az orvosi tanulmányok befejezése után műtősnövendék Bécsben.

Politikai okokból kitiltották a két fővárosból, és internálták szülővárosába, Nagykállóba, így itt kezdi orvosi pályáját 1864-ig.

Gyermekéveivel mindösszesen 37 évet élt szülőhelyén. Közben 1862-ben megválasztják Szabolcs megye főorvosává, s e minőségében a kolerajárvány megállítására kis járványkórházat alapított Nagykállóban. 1859-ben házasságot kötött Bónis Sámuel országgyűlési követ lányával Malvinnal.

Szabolcsi évei alatt megtapasztalta a tuberkulózis és a szegénység összefüggését.

Apósa közbenjárására 1964-ben megszűnt ellene a száműzetés, Budapesten lesz egyetemi magántanár, majd a belgyógyászati tanszék vezetője. Orvosi és egészségügyi szervező tevékenysége már életében biztosította a legmagasabb szakmai és közéleti elismerést.

1878-ban kezdődött meg az I. belklinika (ma Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, rövidebb nevén „Korányi Kórház”) építése saját tervei alapján, melynek átadása után egészen haláláig igazgatója lett és maradt. „Klinikáján” – Magyarországon elsőként, de a korban sem túl elterjedt módon – bevezette a laboratóriumi kutatást, a vegyi-, bakteriológiai- és röntgenvizsgálatokat.

Előadásaiban, szakirodalmi tevékenységében a kor leghaladóbb, legkorszerűbb tudományos nézeteit propagálta és érvényesítette.

Részt vett az 1870-es évek egészségügyi reformjainak előkészítésében és kidolgozásában ennek révén számos korábbi, még tanulmányútjai során megfogalmazódott reformelképzelését keresztül tudta vinni. Munkássága elismeréseként 1884-ben „tolcsvai” előnévvel nemesi, majd 1908-ban bárói rangot kapott, 1891-ben a főrendiház örökös tagja lett.

1884-ben, amikor a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választotta, már életművét, a magyar tudományos belgyógyászat megteremtését is értékelte. Szakmai vonatkozásban is a legmagasabb tisztségeket töltötte be: volt rektor és orvoskari dékán. A Budapesti Orvosegyesület, az Országos Közegészségügyi Tanács, az Igazságügyi Orvosi Tanács elnöke, számos hazai tudományos társaság tiszteletbeli tagja.

Kezdeményezésére indult meg az aktív megelőző és gyógyító küzdelem a tuberkulózis (tbc) ellen, melynek keretében aktívan részt vett a tüdővizsgálói rendelőhálózat (ma: tüdőszűrő állomások) kiépítésében, elterjesztésében.

1913. május 19-én hunyt el Budapesten. A következő évben szülőházát a Szabolcs megyei Orvosszövetség és Nagykálló emléktáblával jelölte meg. A Korányi család 1875-ig lakott e hajlékban.

Leszármazottjai között egész sor jeles személyiség, tudós, orvos, gyógyszerész, politikus található: a nagy orvos  egyik fia Dr. Korányi Sándor belgyógyász, egyetemi tanár, másik fia ifj. Korányi Frigyes több ízben pénzügyminiszter — mellékesen zeneszerző is volt. Unokája prof. Dr. Korányi András belgyógyász. A család jeles tagja Dr. Korányi Imre a budapesti Műegyetem Kossuth-díjas professzora, számos nagy európai folyami híd tervezője.

Ma élő jeles leszármazottja prof. Dr. Korányi László diabetológus, Korányi Frigyes Imre nevű öccse a tiszaeszlári per szakértője, gyógyszerészdinasztia alapítója, lánya Korányi Anna az egyik legkiválóbb magyar festőnő a XIX.sz. végén.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy tolcsvai báró Dr. Korányi Frigyes és utódai az 1820 és 2020 közötti 200 évben a magyar tudományos élet, a társadalom kiválóságai voltak.

Korányi doktor szülőháza később is, 1965-ig lakóházként funkcionált. Ezután került Nagykálló község tulajdonába. A város szolgálati lakásként hasznosította 1965-ig. Tolcsvai báró dr. Korányi Frigyes nevét, emlékét a szülőhelyen középiskola, utca, és a város egészségügyben dolgozó jeleseit elismerő díj is viseli.

1970-től 2013-ig Emlékház minőségben muzeális célt szolgálva látogatható volt, s bemutatta Korányi Frigyes munkásságát, és a dinasztia orvos és gyógyszerész jeleseit. 2013-ban az épület állapota erősen megrongálódott, beázások, repedések miatt a kiállítási anyagot biztonságba helyezték, azóta nem látogatható.

Úgy tudjuk, hogy a lassan egy évtizede elhagyatott Korányi-házat nem akarják parlagon hagyni. Városvédők civi kezdeményezésre egy alapítvány (Korányi ház felújításáért Alapítvány) is létrejött pár éve, és folyamatosan küzdenek az emlékház megmentéséért. Kerestük a polgármestert is, várjuk válaszukat, annál is inkább, mert jövöre lesz Korányi halálának 100. évfordulója.

Addig is ajánljuk ezt a kisfilmet, amiben e cikk szerzője meséje közben még dalra is fakad kameránk előtt. Végül is egy zenetanártól ez már csak természetes…

Nagykállói Csodarabbi /Gödény György Megtisztít/Fahidi Éva Üzenete/Debrecen Első Zsinagógája

No Description