Évösszegzés, kilátások a vidéki zsidóság mentén – Deutsch Róbert

Évösszegzés, kilátások a vidéki zsidóság mentén – Deutsch Róbert

Évösszegzés, kilátások a vidéki zsidóság mentén – Deutsch Róbert

12 hónapja indult a Bennem Élő Eredet. Az elmúlt 365 nap történéseiről és a 2022-es évben tervezett aktivitásokról kérdezünk sorozatunkban hazai zsidó szervezeteket. Olyanokat, akiknek fontos kötődése van a magyar vidékhez, esetleg akadnak Budapesten kívül is tagjaik, és van történelmi és/vagy közéleti hatásuk.

A megkérdezettekhez ugyan azokkal a kérdésekkel fordultunk:

1, Hányszor járt 2021-ben vidéken zsidósággal kapcsolatos kötelezettségei miatt? (Legutóbb mikor?)

2, Melyek voltak szervezete/közössége legfontosabb vidéki eseményei a 2021-es esztendőben?

3, Ismerete szerint hányan vannak vidéken olyanok, akik az ön/önök szervezetének/közösségének tagjai?

4, Mennyit változott az előző évekhez képest szervezete/közössége vidéken a 2021-es esztendőben?

5, Melyek a legnagyobb büszkeségei és legnagyobb hiányérzetei szervezete/közössége vidéki működését tekintve a 2021-es esztendőben?

6, Melyek a legfontosabb prioritásaik és terveik a 2022-es esztendőt tekintve vidéken?

BÓNUSZ:

7, Mit tenne annak érdekében, hogy a 2022-es esztendőben több fiatal csatlakozzon a vidéki szervezetek / közösségek aktivitásaihoz?

Deutsch Róberttel a Magyarországi Autonóm Orthodox Hitközség (MAOIH) elnökével kezdjük, hiszen a magyar vidék zsidóságának döntő többsége 1945-ig  az orthodox közösségéhez tartoztak. Ráadásul Deutsch is nagyjából egy éve kezdte új megbízatását.

Az elnök válaszadásának módszeréről: az egyenkénti kérdések megválaszolása helyett egy összefoglaló írást kaptunk. Abból állítottuk össze válaszait.

Hányszor járt 2021-ben vidéken zsidósággal kapcsolatos kötelezettségei miatt? (Legutóbb mikor?)

Évente jó pár alkalommal látogatok el vidékre, kiemelten Bodrogkeresztúrra, ahol a minjen – a napi imádkozásokhoz szükséges 10 zsidó férfi – jelenlét folyamatos, és szép számmal jönnek a külhoni, jellemzően tengerentúli zarándokok.

A zarándokokkal igyekszem kialakítani a közösségi kapcsolatot, és rendszeresen kapacitálom őket, hogy a reptérről ne egyből induljanak pl. Bodrogkeresztúrra, hanem érdemes felkeresniük a Kazinczy utcai nagy zsinagógánkat, megkóstolni Hanna éttermünk finomságait.

Melyek voltak szervezete/közössége legfontosabb vidéki eseményei a 2021-es esztendőben?

Sajnos köztudomású tény, hogy a magyarországi orthodox zsidóságot sújtották leginkább a történelmi tragédiák: a vészkorszak, majd az 1945-öt követő, de a rövid ideig tartó polgári demokratikus időszak után következő negyven év ateista állampárti berendezkedése.

A vidéki zsidóság majdnem egészének mártíromsága okán a hazai orthodoxia súlypontja Budapestre tevődött. Akik még hittestvéreink maradtak vidéken, ők vagy az 1956-os forradalom idejében emigráltak, vagy sokan a fővárosba költöztek, és sajnos sokan az élet rendje szerint elmentek.

Deutsch Róbert, fotó: Merész Márton

Mindezek alapján tevékenységünk jellemzően két témához köthető: egyfelől a kelet-magyarországi zarándokturizmushoz, illetve a temetőkkel kapcsolatos kegyeleti tevékenységhez.

Melyek a legnagyobb büszkeségei és legnagyobb hiányérzetei szervezete/közössége vidéki működését tekintve a 2021-es esztendőben?

Tavaly szeptemberben néhány elkötelezett orthodox barátommal életre hívtam a Chevra Kadisa – Szent Egylet Alapítvány a magyarországi orthodox zsidó temetők megmentéséért szervezetet.

Az alapítvány a magyarországi orthodox zsidó temetők megmentését tűzte ki céljául, párhuzamosan olyan zsidó közösségek támogatásával, amelyeknek a tradicionális zsidó értékek átadása, a tanulás és az identitás erősítése elsődleges cél.

Küldetéseink között szerepel a vallásos zsidó közösség gazdagítása és inspirálása, a zsidóság iránti elköteleződés, felelősségérzet erősítése.

Feladataink közé tartozik még a temetők körüli romos, hiányos, vagy nem létező kerítések helyreállítása, pótlása, a feldőlő régi sírkövek és romossá váló ravatalozó helyiségek rendbehozatala. A nagyszámú elnéptelenedett vidéki terület, ahol ma már nem élnek zsidók, jobb esetben a leszármazottakra számíthatunk, ezt a hiányt akarjuk mi pótolni. Zarándoklatok támogatása és szervezése is idetartozik.

A közelmúltbéli törvényszéki bejegyzést követően reményeim szerint a 2022 már az érdemi munkáról fog szólni az alapítvány számára. A működés során vélhetően a vidéki aktivitásunk is megerősödik.

Lesz-e orthodox reneszánsz Magyarországon?